Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP303
Název záměru: Skládka Uhy - IV.etapa, rozšíření skládky odpadů a kompostárna
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/10.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajKladnoKladnoKladno
Středočeský krajMělníkNelahozevesNelahozeves
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 23.12.2010 10:14
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Skládka Uhy, spol. s r.o.
IČ oznamovatele: 62586611
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
07.05.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: MZP303_dokumentace.pdf (6435 kB) - 04.05.2010 09:06:29
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MZP303_infDokumentace.pdf (42 kB) - 04.05.2010 09:06:29
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Varga Pavel Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
08.09.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MZP303_posudek.zip (2170 kB) - 06.09.2010 08:21:17
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MZP303_inf1VP.pdf (71 kB) - 26.10.2010 14:45:26
Zápis z 1. veřejného projednání: MZP303_zapis1VP.pdf (91 kB) - 23.12.2010 10:11:56
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MZP303_zaveryStan.pdf (293 kB) - 23.12.2010 10:14:06
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: