Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK311
Název záměru: Pardubice – Garáže Štefánikova
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6;§4 odst. 1 písm. d
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajPardubicePardubicePardubice
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 18.08.2008 14:05
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: V-Inženýring s.r.o., Nábřeží Závodu míru 2737, 530 02 Pardubice
IČ oznamovatele: 27462277
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Text oznámení záměru: PAK311_oznameni.pdf (2601 kB) - 21.11.2007 13:13:51
Informace o oznámení: PAK311_infOznam.doc (49 kB) - 21.11.2007 13:13:51
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
04.01.2008
Závěry zjišťovacího řízení: PAK311_zjistovaci.doc (160 kB) - 08.01.2008 10:14:49
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
21.03.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: PAK311_dokumentace.pdf (3017 kB) - 25.03.2008 15:30:33
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: PAK311_infDokumentace.doc (46 kB) - 25.03.2008 15:30:33
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Varga Pavel Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
03.06.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: PAK311_posudek.pdf (336 kB) - 02.06.2008 15:12:53
Informace o posudku: PAK311_infPosudek.doc (49 kB) - 02.06.2008 15:12:53
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
19.06.2008
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
PAK311_inf1VP.doc (47 kB) - 19.06.2008 13:24:40
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
08.07.2008
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: PAK311_zaveryStan.doc (102 kB) - 18.08.2008 13:05:06
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: