Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP138
Název záměru: Změna stávajícího dobývacího prostoru Rokle pro těžbu výhradního ložiska bentonitu Rokle a výhradního ložiska kaolinu Rokle
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Prodloužení platnosti stanoviska
Zařazení: II/2.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajChomutovRokleRokle
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 05.01.2021 14:48
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: KERAMOST a.s., Žatecká 1899/25, 434 30 Most
IČ oznamovatele: 49901222
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
06.09.2006
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Morvicová Ludmila RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Melichar Vladimír Mgr.
Dotčené ptačí oblasti: Doupovské hory
Dotčené EVL: Doupovské hory
Text oznámení záměru: MZP138_oznameni.zip (12290 kB) - 29.08.2006 12:23:22
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: MZP138_vyhodnoceniNaturaOznameni.doc (940 kB) - 11.04.2008 08:34:39
Informace o oznámení: MZP138_infOznam.doc (56 kB) - 29.08.2006 12:27:34
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
27.10.2006
Závěry zjišťovacího řízení: MZP138_zjistovaci.pdf (1827 kB) - 18.10.2006 08:44:37
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
ÚsteckýMostObvodní báňský úřad Most
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Morvicová Ludmila RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
16.04.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: MZP138_dokumentace.zip (16248 kB) - 09.04.2008 15:01:22
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MZP138_infDokumentace.pdf (150 kB) - 09.04.2008 15:01:22
Text vyhodnocení na Naturu 2000: MZP138_vyhodnoceniNaturaDokumentace.doc (940 kB) - 11.04.2008 08:34:57
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Varga Pavel Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
05.09.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MZP138_posudek.zip (58168 kB) - 02.09.2008 13:38:28
Informace o posudku: MZP138_infPosudek.pdf (52 kB) - 02.09.2008 13:38:28
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MZP138_inf1VP.pdf (55 kB) - 23.09.2008 08:37:10
Zápis z 1. veřejného projednání: MZP138_zapis1VP.PDF (157 kB) - 22.12.2008 15:28:33
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MZP138_zaveryStan.zip (1104 kB) - 30.04.2019 11:02:08
Prodloužení stanoviska: MZP138_prodlouzeniStan.pdf (245 kB) - 05.01.2021 14:48:31
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
ÚsteckýMostObvodní báňský úřad Most
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Stanovisko dle § 45i předloženo v dokumentaci; totožné "naturové" hodnocení předloženo jak v oznámení, tak i v dokumentaci