Dne 15. 10. 2021 od 19:00 do 16. 10. 2021 do cca 5:00 dojde k plánované odstávce informačního systému EIA/SEA.
Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Morvicová Ludmila RNDr.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
40792/ENV/06, 7033/ENV/11, 19219/ENV/16
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
17618/4816/OEP/92
Platnost do: 31.12.2021
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel:
Zaměstnavatel - ulice:
Zaměstnavatel - mesto:
Zaměstnavatel - PSČ:
Zaměstnavatel - telefon:
Bydliště - ulice: Wolkerova 287/3
Bydliště - město: Zeleneč
Bydliště - PSČ: 250 91
Bydliště - telefon: 736 603 126
Email: morvicova@volny.cz
Poznámka: ložisková geologie - dobývání nerostů, sanace a rekultivace po těžbe, nakládání s odpady - skládky, radon, auditor pro životní prostředí
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství:
Dobývání nerostů: Ano
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů: Ano
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot: Ano
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství: Ano
Ostatní:
SEA: