Záměry na území ČR
Kód záměru: OV4029
Název záměru: Změna stávajícího DP Braňany II pro těžbu výhradního ložiska bentonitů Braňany - Černý Vrch
Znění novely zákona: č. 93/2004 Sb.
Stav: Prodloužení platnosti stanoviska
Podlimitní:
Zařazení: I/2.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajMostBraňanyBraňany
Ústecký krajMostMostStřimice
Ústecký krajMostŽeleniceŽelenice u Mostu
Příslušný úřad: MŽP OVSS IV
Datum a čas posledních úprav: 29.05.2019 09:23
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: KERAMOST, a.s., Žatecká 1899/25, Most
IČ oznamovatele: 49901222
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Morvicová Ludmila RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: OV4029_oznameni.zip (918 kB) - 01.02.2005 11:50:22
Informace o oznámení: OV4029_infOznam.doc (41 kB) - 01.02.2005 11:50:23
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV4029_zjistovaci.doc (30 kB) - 14.04.2005 11:41:44
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Horák Jan RNDr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV4029_posudek.doc (590 kB) - 05.10.2005 06:46:58
Informace o posudku: OV4029_infPosudek.doc (38 kB) - 05.10.2005 06:46:59
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OV4029_inf1VP.doc (32 kB) - 08.11.2005 10:05:21
Zápis z 1. veřejného projednání: OV4029_zapis1VP.doc (47 kB) - 27.12.2005 11:54:28
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV4029_zaveryStan.doc (148 kB) - 07.02.2006 12:46:58
Prodloužení stanoviska: OV4029_prodlouzeniStan.pdf (260 kB) - 29.05.2019 09:23:54
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: