Záměry na území ČR
Kód záměru: OV4038
Název záměru: Stanovení dobývacího prostoru Mírová I pro dobývání výhradního ložiska kaolinů Mírová - Zátiší
Znění novely zákona: č. 93/2004 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/2.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Karlovarský krajKarlovy VaryMírováMírová
Příslušný úřad: MŽP OVSS IV
Datum a čas posledních úprav: 01.04.2015 09:54
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Sedlecký kaolin a.s., Božičany 167, 362 26 Božičany
IČ oznamovatele: 63509911
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Morvicová Ludmila RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: OV4038_oznameni.pdf (1611 kB) - 08.12.2005 15:13:27
Informace o oznámení: OV4038_infOznam.doc (38 kB) - 08.12.2005 15:03:41
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
14.02.2006
Závěry zjišťovacího řízení: OV4038_zjistovaci.doc (32 kB) - 09.02.2006 11:35:18
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OV4038_infZjistovaci.doc (34 kB) - 03.03.2014 11:12:35
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Petrů Mario Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
05.03.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 04.04.2014
Text dokumentace: OV4038_dokumentace.rar (69303 kB) - 26.03.2014 11:01:37
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV4038_infDokumentace.doc (43 kB) - 27.02.2014 07:25:51
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Cetl Pavel Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
15.08.2014
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV4038_posudek.zip (19261 kB) - 29.07.2014 10:44:40
Informace o posudku: OV4038_infPosudek.doc (42 kB) - 29.07.2014 10:46:29
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
31.10.2014
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OV4038_inf1VP.doc (40 kB) - 13.11.2014 10:21:35
Zápis z 1. veřejného projednání: OV4038_zapis1VP.doc (66 kB) - 13.11.2014 10:21:35
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
02.04.2015
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: OV4038_zaveryStan.pdf (437 kB) - 01.04.2015 09:54:35
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: