Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Petrů Mario Ing.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
348/ENV/17, MZP/2022/710/1750
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
58628/ENV/12
Platnost do: 17.07.2027
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel:
Zaměstnavatel - ulice:
Zaměstnavatel - mesto:
Zaměstnavatel - PSČ:
Zaměstnavatel - telefon:
Bydliště - ulice: Olgy Havlové 19
Bydliště - město: Praha 3
Bydliště - PSČ: 130 00
Bydliště - telefon: 721 621 059
Email: petru.mario@gmail.com
Poznámka:
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství:
Dobývání nerostů:
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství:
Ostatní:
SEA: