Záměry na území ČR
Kód záměru: OV4214
Název záměru: Hornická činnost v jižní části ložiska Úpohlavy - Chotěšov
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/79
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajLitoměřiceChotěšovChotěšov u Vrbičan
Ústecký krajLitoměřiceSiřejoviceSiřejovice
Ústecký krajLitoměřiceVrbičanyVrbičany u Lovosic
Ústecký krajLitoměřiceÚpohlavyÚpohlavy
Ústecký krajLitoměřiceČernivČerniv
Příslušný úřad: MŽP OVSS IV
Datum a čas posledních úprav: 13.04.2022 07:30
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: LAFARGE Cement, a. s., Čížkovice 27, 411 12 Čížkovice
IČ oznamovatele: 14867494
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
01.06.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 01.07.2021
Zpracovatel oznámení: Zemancová Monika Ing.
Text oznámení záměru: OV4214_oznameni.7z (265398 kB) - 27.05.2021 09:13:27
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV4214_zjistovaci.zip (981 kB) - 16.07.2021 08:19:15
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Zemancová Monika Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
19.10.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 18.11.2021
Text dokumentace: OV4214_dokumentace.docx (50495 kB) - 15.10.2021 07:27:53
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Přílohy k dokumentaci: Příloha č. 1_Akustická studie_Upohlavy_uprava_2021
OV4214_prilohaDokumentaceDOC_1.docx (6231 kB) - 15.10.2021 07:27:53
Příloha č. 2_Rozptylová studie_Úpohlavy
OV4214_prilohaDokumentaceDOC_2.zip (5997 kB) - 15.10.2021 07:28:18
Příloha č. 3_HIA-EIA_Úpohlavy
OV4214_prilohaDokumentaceDOC_3.doc (2125 kB) - 15.10.2021 07:28:30
Příloha č. 4_Hydrogeologie_Úpohlavy
OV4214_prilohaDokumentaceDOC_4.zip (39899 kB) - 15.10.2021 07:28:47
Příloha č. 5_Biologické hodnocení H67_Úpohlavy
OV4214_prilohaDokumentaceDOC_5.docx (17503 kB) - 15.10.2021 07:28:57
Příloha č. 6_Dendrologie_Úpohlavy
OV4214_prilohaDokumentaceDOC_6.zip (15728 kB) - 15.10.2021 07:29:13
Příloha č. 7_hodnocení vlivů na krajinný ráz_Upohl
OV4214_prilohaDokumentaceDOC_7.doc (20066 kB) - 15.10.2021 07:29:25
Informace o dokumentaci: OV4214_infDokumentace.pdf (161 kB) - 15.10.2021 07:31:31
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Petrů Mario Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV4214_posudek.pdf (12899 kB) - 13.04.2022 07:24:18
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
11.01.2022
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OV4214_inf1VP.pdf (161 kB) - 11.01.2022 10:42:14
Zápis z 1. veřejného projednání: OV4214_zapis1VP.pdf (119 kB) - 27.01.2022 10:55:53
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
13.04.2022
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV4214_zaveryStan.pdf (292 kB) - 13.04.2022 07:30:40
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: