Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Zemancová Monika Ing.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
39874/ENV/09, 93840/ENV/13, MZP/2019/710/10069
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
127/OPVI/05
Platnost do: 19.01.2025
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: GET, s.r.o.
Zaměstnavatel - ulice: Perucká 11a
Zaměstnavatel - mesto: Praha 2
Zaměstnavatel - PSČ: 120 00
Zaměstnavatel - telefon:
Bydliště - ulice: Dražická 144/6
Bydliště - město: Benátky nad Jizerou
Bydliště - PSČ: 294 71
Bydliště - telefon: 724 368 935
Email: zemancova@get.cz, zemonika@seznam.cz
Poznámka:
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství: Ano
Vodní hospodářství: Ano
Dobývání nerostů: Ano
Klasická energetika: Ano
Jaderná energetika: Ano
Výroba a zpracování kovů: Ano
Dřevařský a papírenský průmysl: Ano
Průmysl stavebních hmot: Ano
Chemie, farmakologie, petrochemie: Ano
Potravinářský průmysl: Ano
Dopravní zařízení: Ano
Další odvětví lehkého průmyslu: Ano
Odpadové hospodářství: Ano
Ostatní: Ano
SEA: Ano