Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK070
Název záměru: Činnost prováděná hornickým způsobem na ložisku štěrkopísků Horažďovice
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/2.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajKlatovyHoražďoviceHoražďovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Oznamovatel: MAX BÖGL&JOSEF KRÝSL, lom Hamr, 342 01 Sušice
IČO oznamovatele: 49790323
Datum a čas posledních úprav: 12.01.2005 09:55
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Zemancová Monika Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: PLK070_oznameni.doc (6346 kB) - 06.11.2003 15:08:57
Informace o oznámení: PLK070_infOznam.doc (35 kB) - 06.11.2003 15:06:34
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: PLK070_zjistovaci.doc (45 kB) - 29.12.2003 14:45:07
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Bělohlávek Jiří Mgr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: PLK070_dokumentace.pdf (8291 kB) - 14.05.2004 09:14:41
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: PLK070_infDokumentace.doc (26 kB) - 25.05.2004 08:01:32
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Licková Gabriela Bc. RNDr., Ph.D.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: PLK070_posudek.doc (315 kB) - 09.11.2004 08:31:31
Informace o posudku: PLK070_infPosudek.doc (26 kB) - 09.11.2004 08:32:15
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
PLK070_inf1VP.doc (25 kB) - 06.01.2005 12:50:53
Zápis z 1. veřejného projednání: PLK070_zapis1VP.doc (33 kB) - 06.01.2005 12:46:35
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: PLK070_zaveryStan.doc (161 kB) - 03.01.2006 09:55:01
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: