Záměry na území ČR
Kód záměru: OV1201
Název záměru: Rozšíření dobývacího prostoru Ledčice na výhradním ložisku štěrkopísků Ledčice
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/2.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajMělníkLedčiceLedčice
Příslušný úřad: MŽP OVSS I
Datum a čas posledních úprav: 21.05.2018 16:50
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: KÁMEN Zbraslav, a.s., Žitavského 1178, 156 21 Praha 5 - Zbraslav
IČ oznamovatele: 01820460
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaČeský báňský úřad
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Zemancová Monika Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
14.06.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 14.07.2017
Text dokumentace: OV1201_dokumentace.zip (45559 kB) - 13.06.2017 13:19:26
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV1201_infDokumentace.pdf (322 kB) - 13.06.2017 13:19:26
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Žídková Pavla Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
26.10.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 27.11.2017
Text posudku: OV1201_posudek.zip (1869 kB) - 24.10.2017 10:22:39
Informace o posudku: OV1201_infPosudek.doc (64 kB) - 24.10.2017 10:22:39
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
30.11.2017
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OV1201_inf1VP.pdf (211 kB) - 27.11.2017 15:56:21
Zápis z 1. veřejného projednání: OV1201_zapis1VP.pdf (286 kB) - 21.05.2018 16:50:16
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
25.05.2018
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV1201_zaveryStan.pdf (325 kB) - 21.05.2018 16:50:51
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaKrajský úřad Středočeského kraje
Hlavní město PrahaPrahaČeský báňský úřad
StředočeskýMělníkMěstský úřad Kralupy nad Vltavou
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: