Záměry na území ČR
Kód záměru: OV4089
Název záměru: Stanovení DP Buškovice a hornická činnost na výhradním ložisku bentonitu Nepomyšl
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Prodloužení platnosti stanoviska
Podlimitní:
Zařazení: I/2.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajLounyNepomyšlNepomyšl
Ústecký krajLounyPodbořanyBuškovice
Příslušný úřad: MŽP OVSS IV
Datum a čas posledních úprav: 14.12.2018 09:27
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Sedlecký kaolin a.s., Božičany 167, 362 26 Božičany
IČ oznamovatele: 63509911
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti: Doupovské hory
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Zemancová Monika Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Véle Adam Mgr., Ph.D.
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
30.04.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OV4089_dokumentace.pdf (7689 kB) - 15.04.2010 12:11:15
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV4089_infDokumentace.doc (41 kB) - 03.05.2010 09:04:58
Text vyhodnocení na Naturu 2000: OV4089_vyhodnoceniNaturaDokumentace.doc (6407 kB) - 15.04.2010 12:12:12
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Veselý Jiří RNDr.
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
30.08.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV4089_posudek.pdf (456 kB) - 23.08.2010 12:43:23
Informace o posudku: OV4089_infPosudek.doc (42 kB) - 23.08.2010 14:03:52
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: OV4089_vyhodnoceniNaturaPosudek.doc (1444 kB) - 23.08.2010 12:43:27
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
04.10.2010
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OV4089_inf1VP.doc (36 kB) - 18.10.2010 11:51:58
Zápis z 1. veřejného projednání: OV4089_zapis1VP.doc (56 kB) - 18.10.2010 11:51:58
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
07.01.2011
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV4089_zaveryStan.pdf (156 kB) - 04.01.2011 15:27:27
Prodloužení stanoviska: OV4089_prodlouzeniStan.pdf (223 kB) - 14.12.2018 09:27:59
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: