Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1209
Název záměru: Otvírka nového ložiska kamene Plaňany 2
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/2.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajKolínPlaňanyPlaňany
Středočeský krajKolínRadimRadim u Kolína
Středočeský krajKolínVrbčanyVrbčany
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 12.10.2015 14:27
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Tarmac CZ, a.s., nám. Soukenné 115/6, 460 01 Liberec
IČ oznamovatele: 27096670
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
07.01.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Text oznámení záměru: STC1209_oznameni.pdf (7328 kB) - 06.01.2010 07:38:03
Informace o oznámení: STC1209_infOznam.doc (58 kB) - 06.01.2010 11:19:13
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.02.2010
Závěry zjišťovacího řízení: STC1209_zjistovaci.doc (166 kB) - 08.02.2010 13:24:08
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
StředočeskýKolínMěstský úřad Pečky
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Zemancová Monika Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
20.12.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: STC1209_dokumentace.zip (95601 kB) - 09.12.2010 08:02:05
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: STC1209_infDokumentace.doc (67 kB) - 14.12.2010 10:20:10
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Fojtík Stanislav RNDr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
21.04.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: STC1209_posudek.zip (3518 kB) - 18.04.2011 07:55:15
Informace o posudku: STC1209_infPosudek.doc (55 kB) - 19.04.2011 13:21:19
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
02.05.2011
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
STC1209_inf1VP.doc (61 kB) - 02.05.2011 09:50:37
Zápis z 1. veřejného projednání: STC1209_zapis1VP.doc (119 kB) - 23.05.2011 14:53:20
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
12.07.2011
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: STC1209_zaveryStan.zip (101 kB) - 12.10.2015 14:27:40
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
StředočeskýKolínMěstský úřad Pečky
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: