Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Fojtík Stanislav RNDr.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
39100/ENV/06; 42868/ENV/11; 29429/ENV/16; MZP/2021/710/5671
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
17145/4673/OEP/92
Platnost do: 31.12.2026
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: RNDr. Stanislav Fojtík, OSVČ
Zaměstnavatel - ulice: Sluneční 429
Zaměstnavatel - mesto: Doksy okr. Kladno
Zaměstnavatel - PSČ: 273 64
Zaměstnavatel - telefon: 603 731 784
Bydliště - ulice: Sluneční 429
Bydliště - město: Doksy okr. Kladno
Bydliště - PSČ: 273 64
Bydliště - telefon: 312 267 493, 603 731 784
Email: sfojtik@iol.cz
Poznámka: obchodní a skladové komplexy, odpadové hospodářství, výroba a zpracování plastů, sportovní a tématické areály, geologie (těžba a zpracování nerostů), hydrogeologie, staré ekologické zátěže, vodní hospodářství, ČOV, dopravní stavby
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství: Ano
Dobývání nerostů: Ano
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení: Ano
Další odvětví lehkého průmyslu: Ano
Odpadové hospodářství: Ano
Ostatní: Ano
SEA: