Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1474
Název záměru: Výkupna kovových odpadů firmy TSR Czech Republic s.r.o. - středisko Mochov
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: STC1474_duvodyUkonceni.doc (67 kB) - 10.09.2012 13:54:54
Zařazení: II/10.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajPraha-východMochovMochov
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 12.01.2016 09:59
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: TSR Czech Republic, s.r.o., Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8
IČ oznamovatele: 40614875
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
12.10.2011
Termín pro zaslání vyjádření: 02.11.2011
Zpracovatel oznámení: Charouzek Josef Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: STC1474_oznameni.zip (21740 kB) - 10.10.2011 16:29:45
Informace o oznámení: STC1474_infOznam.doc (69 kB) - 12.10.2011 07:11:27
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
25.11.2011
Závěry zjišťovacího řízení: STC1474_zjistovaci.zip (5175 kB) - 30.11.2011 10:56:49
Informace o závěru zjišťovacího řízení: STC1474_infZjistovaci.doc (64 kB) - 12.01.2016 09:59:43
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
StředočeskýPraha-východMěstský úřad Čelákovice
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Charouzek Josef Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
21.03.2012
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: STC1474_dokumentace.zip (16203 kB) - 14.03.2012 15:22:57
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: STC1474_infDokumentace.doc (88 kB) - 23.03.2012 09:51:00
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Fojtík Stanislav RNDr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
17.07.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 16.08.2012
Text posudku: STC1474_posudek.zip (5937 kB) - 10.07.2012 11:38:14
Informace o posudku: STC1474_infPosudek.doc (64 kB) - 17.07.2012 07:08:23
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: