Záměry na území ČR
Kód záměru: OV4126
Název záměru: Takada Industries, Výrobní závod společnosti, fáze 2, Louny
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/7.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajLounyLounyLouny
Příslušný úřad: MŽP OVSS IV
Datum a čas posledních úprav: 13.03.2015 08:19
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Takeneka Europe Gmbh, Národní 138/10, 110 00 Praha 1
IČ oznamovatele: 64355534
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
16.01.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 05.02.2015
Zpracovatel oznámení: Fojtík Stanislav RNDr.
Text oznámení záměru: OV4126_oznameni.pdf (5976 kB) - 12.01.2015 09:09:18
Informace o oznámení: OV4126_infOznam.doc (61 kB) - 12.01.2015 10:24:32
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV4126_zjistovaci.zip (2013 kB) - 13.03.2015 08:19:08
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OV4126_infZjistovaci.pdf (150 kB) - 13.03.2015 08:19:08
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: