Záměry na území ČR
Kód záměru: STC2014
Název záměru: Sportovní areál Doksy - Motlovna (červen 2016)
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.8
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajKladnoDoksyDoksy u Kladna
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 09.01.2017 10:12
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Obec Doksy
IČ oznamovatele: 00234273
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
13.07.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 02.08.2016
Zpracovatel oznámení: Fojtík Stanislav RNDr.
Text oznámení záměru: STC2014_oznameni.pdf (4973 kB) - 11.07.2016 17:04:15
Informace o oznámení: STC2014_infOznam.doc (65 kB) - 25.07.2016 08:29:52
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
14.09.2016
Datum nabytí právní moci: 14.10.2016
Závěry zjišťovacího řízení: STC2014_zjistovaci.zip (1205 kB) - 09.01.2017 10:10:57
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: