Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK497
Název záměru: Větrná elektrárna Krásný Buk
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/3.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajDěčínKrásná LípaKrásná Lípa
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 27.04.2010 09:44
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Kešam s.r.o., Pražská 413, 289 12 Sadská
IČ oznamovatele: 27563545
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
01.10.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Kovář Roman Dr., Ing.
Text oznámení záměru: ULK497_oznameni.doc (1341 kB) - 01.10.2008 07:33:58
Informace o oznámení: ULK497_infOznam.doc (32 kB) - 29.09.2008 07:06:52
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
12.11.2008
Závěry zjišťovacího řízení: ULK497_zjistovaci.pdf (1082 kB) - 11.11.2008 09:51:10
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Víta Radovan Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
13.07.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: ULK497_dokumentace.pdf (8415 kB) - 10.07.2009 08:36:12
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: ULK497_infDokumentace.doc (31 kB) - 10.07.2009 08:36:12
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Fojtík Stanislav RNDr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
08.12.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: ULK497_posudek.zip (1933 kB) - 27.04.2010 08:40:45
Informace o posudku: ULK497_infPosudek.doc (43 kB) - 07.12.2009 08:37:26
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
04.01.2010
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
ULK497_inf1VP.doc (47 kB) - 04.01.2010 09:08:07
Zápis z 1. veřejného projednání: ULK497_zapis1VP.doc (116 kB) - 21.01.2010 14:01:03
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
18.03.2010
Stanovisko: Nesouhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: ULK497_zaveryStan.pdf (155 kB) - 27.04.2010 08:44:26
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: