Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Kovář Roman Dr., Ing.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
49411/ENV/05; 100406/ENV/10; 13109/ENV/15; MZP/2021/710/4927
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
12060/1834/OPVŽP/01
Platnost do: 31.12.2026
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: Ecodis s.r.o.
Zaměstnavatel - ulice: Na Dlouhém Lánu 16
Zaměstnavatel - mesto: Praha 6
Zaměstnavatel - PSČ: 160 00
Zaměstnavatel - telefon: 606 569 963
Bydliště - ulice: V Solníkách 2374
Bydliště - město: Roztoky
Bydliště - PSČ: 252 63
Bydliště - telefon: 606 569 963
Email: eccom@seznam.cz
Poznámka: posuzování vlivů: liniové stavby,dobývání nerostů,odpadové hospodářství,výroba a zpracování kovů,energetika,zemědělství,SEA
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství: Ano
Vodní hospodářství: Ano
Dobývání nerostů: Ano
Klasická energetika: Ano
Jaderná energetika: Ano
Výroba a zpracování kovů: Ano
Dřevařský a papírenský průmysl: Ano
Průmysl stavebních hmot: Ano
Chemie, farmakologie, petrochemie: Ano
Potravinářský průmysl: Ano
Dopravní zařízení: Ano
Další odvětví lehkého průmyslu: Ano
Odpadové hospodářství: Ano
Ostatní: Ano
SEA: Ano