Záměry na území ČR
Kód záměru: STC818
Název záměru: II/240 Velvary, obchvat
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajKladnoChržínBudihostice
Středočeský krajKladnoUhyUhy
Středočeský krajKladnoVelvaryVelvary
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 24.06.2009 16:20
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ oznamovatele: 70891095
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
27.02.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Čapek Ondřej Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: STC818_oznameni.pdf (14614 kB) - 22.09.2008 17:26:41
Informace o oznámení: STC818_infOznam.doc (98 kB) - 22.09.2008 17:24:56
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
27.02.2008
Závěry zjišťovacího řízení: STC818_zjistovaci.doc (204 kB) - 01.04.2008 13:18:24
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
StředočeskýKladnoMěstský úřad Slaný
StředočeskýKladnoMěstský úřad Velvary
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Kovář Roman Dr., Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
01.12.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: STC818_dokumentace.pdf (4802 kB) - 26.11.2008 16:23:09
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: STC818_infDokumentace.doc (64 kB) - 26.11.2008 16:19:48
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Mudra Pavel Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
16.04.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: STC818_posudek.pdf (867 kB) - 09.04.2009 09:31:32
Informace o posudku: STC818_infPosudek.doc (61 kB) - 20.04.2009 08:26:56
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
21.04.2009
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
STC818_inf1VP.doc (60 kB) - 21.04.2009 09:51:03
Zápis z 1. veřejného projednání: STC818_zapis1VP.doc (1595 kB) - 19.05.2009 07:31:47
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
25.06.2009
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: STC818_zaveryStan.doc (197 kB) - 24.06.2009 15:20:07
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: