Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Čapek Ondřej Ing.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
21564/ENV/06; 52964/ENV/11, 32882/ENV/16
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
1630/280/OPV/93
Platnost do: 31.12.2021
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: Pragoprojekt, a.s.
Zaměstnavatel - ulice: K Ryšánce 1668/16
Zaměstnavatel - mesto: Praha 4
Zaměstnavatel - PSČ: 147 54
Zaměstnavatel - telefon: 226 066 330, 739 327 228
Bydliště - ulice: Kovanecká 2308/17
Bydliště - město: Praha 9
Bydliště - PSČ: 190 00
Bydliště - telefon:
Email: o.capek@volny.cz
Poznámka: dopravní stavby a zařízení a záměry souvisejicí, úpravy uzemí, liniové stavby
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství:
Dobývání nerostů:
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení: Ano
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství:
Ostatní: Ano
SEA: