Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA433
Název záměru: TV Libuš, etapa 0012, obchvatová komunikace stavba č. 0088, k.ú. Písnice, Cholupice, Kunratice
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Prodloužení platnosti stanoviska
Podlimitní:
Zařazení: II/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaCholupice
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaKunratice
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaPísnice
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 20.03.2019 09:19
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Hlavní město Praha, MHMP - odbor městského investora, Mariánské nám. 2, Praha 1
IČ oznamovatele: 00064581
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Čapek Ondřej Ing.
Text oznámení záměru: PHA433_oznameni.zip (16992 kB) - 03.08.2007 09:49:03
Informace o oznámení: PHA433_infOznam.pdf (153 kB) - 03.08.2007 09:49:03
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
28.01.2008
Závěry zjišťovacího řízení: PHA433_zjistovaci.pdf (1149 kB) - 28.01.2008 13:01:17
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 12
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Čapek Ondřej Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
10.12.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: PHA433_dokumentace.zip (43002 kB) - 10.12.2008 15:02:43
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: PHA433_infDokumentace.pdf (138 kB) - 10.12.2008 15:02:43
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Pízová Naděžda RNDr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
02.04.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: PHA433_posudek.zip (29247 kB) - 02.04.2009 09:51:11
Informace o posudku: PHA433_infPosudek.pdf (330 kB) - 02.04.2009 09:51:11
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
16.07.2009
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: PHA433_zaveryStan.zip (2119 kB) - 19.05.2016 08:50:06
Prodloužení stanoviska: PHA433_prodlouzeniStan.pdf (372 kB) - 20.03.2019 09:19:28
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 12
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: