Záměry na území ČR
Kód záměru: KVK078
Název záměru: Studie variant silničního spojení Luby - hraniční přechod
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: KVK078_duvodyUkonceni.doc (44 kB) - 02.04.2008 11:02:29
Zařazení: II/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Karlovarský krajChebLubyHorní Luby
Karlovarský krajChebLubyLuby I
Karlovarský krajChebLubyLuby II
Karlovarský krajChebPlesnáSmrčina
Karlovarský krajChebPlesnáVackov
Příslušný úřad: Krajský úřad Karlovarského kraje
Datum a čas posledních úprav: 02.04.2008 12:02
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o., Chebská 282, Sokolov
IČ oznamovatele: 70947023
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Čapek Ondřej Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: KVK078_oznameni.pdf (1495 kB) - 25.09.2006 12:56:51
Informace o oznámení: KVK078_infOznam.doc (45 kB) - 25.09.2006 12:56:52
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: KVK078_zjistovaci.doc (53 kB) - 30.10.2006 13:07:45
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Starý Jiří RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: KVK078_dokumentace.doc (5008 kB) - 25.09.2007 10:47:43
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: KVK078_infDokumentace.doc (48 kB) - 25.09.2007 10:46:54
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Henyšová Hana Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
23.01.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: KVK078_posudek.pdf (615 kB) - 25.01.2008 08:26:19
Informace o posudku: KVK078_infPosudek.doc (49 kB) - 25.01.2008 08:26:10
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
07.02.2008
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
KVK078_inf1VP.doc (46 kB) - 05.02.2008 09:53:27
Zápis z 1. veřejného projednání: KVK078_zapis1VP.doc (61 kB) - 02.04.2008 11:01:47
Informace o místě a času konání
2. veřejného projednání:
KVK078_inf2VP.doc (46 kB) - 26.03.2008 11:27:14
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: