Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Henyšová Hana Ing.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
32407/ENV/06; 44596/ENV/11; 68810/ENV/16
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
9823/1105/OPVŽP/97
Platnost do: 31.12.2021
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: Ing. Hana Henyšová, poradenství v ŽP; OSVČ
Zaměstnavatel - ulice: Stavbařů 1366/3
Zaměstnavatel - mesto: Cheb
Zaměstnavatel - PSČ: 350 02
Zaměstnavatel - telefon: 606 406 452
Bydliště - ulice: Slavětín 20
Bydliště - město: Ždírec nad Doubravou
Bydliště - PSČ: 582 63
Bydliště - telefon: 606 406 452
Email: henysova.h@seznam.cz
Poznámka:
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství:
Dobývání nerostů:
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství:
Ostatní:
SEA: Ano