Záměry na území ČR
Kód záměru: OV4083
Název záměru: Linka na stříbření a lakování zrcadel pro termosolární elektrárny
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/4.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Karlovarský krajSokolovOlovíOloví
Příslušný úřad: MŽP OVSS IV
Datum a čas posledních úprav: 09.02.2010 14:56
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Flabeg Czech s.r.o., Sklářská 182, 357 07 Oloví
IČ oznamovatele: 27631800
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Henyšová Hana Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
29.07.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OV4083_dokumentace.pdf (662 kB) - 23.07.2009 07:11:58
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV4083_infDokumentace.doc (40 kB) - 23.07.2009 08:39:36
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Obluk Václav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV4083_posudek.pdf (268 kB) - 26.10.2009 09:38:19
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
16.02.2010
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: OV4083_zaveryStan.pdf (94 kB) - 09.02.2010 14:55:47
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: