Záměry na území ČR
Kód záměru: KVK430
Název záměru: Větrná elektrárna Opatov u Lubů
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/3.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Karlovarský krajChebLubyOpatov u Lubů
Příslušný úřad: Krajský úřad Karlovarského kraje
Oznamovatel: Aleš Kastl, Dřevovýroba, Nový Kostel 107, 351 34 Skalná
IČO oznamovatele: 12398314
Datum a čas posledních úprav: 12.09.2013 11:47
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
05.01.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Henyšová Hana Ing.
Text oznámení záměru: KVK430_oznameni.zip (17541 kB) - 07.01.2011 11:01:45
Informace o oznámení: KVK430_infOznam.doc (51 kB) - 07.01.2011 10:59:55
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
04.02.2011
Závěry zjišťovacího řízení: KVK430_zjistovaci.zip (2939 kB) - 07.02.2011 07:50:30
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
KarlovarskýChebMěstský úřad Cheb
KarlovarskýChebMěstský úřad Luby
KarlovarskýKarlovy VaryKrajský úřad Karlovarského kraje
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Licková Gabriela Bc. RNDr., Ph.D.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
07.01.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 07.02.2013
Text dokumentace: KVK430_dokumentace.pdf (8273 kB) - 07.01.2013 09:54:18
Text přepracované/doplněné dokumentace: KVK430_prepracovana.pdf (5825 kB) - 23.05.2013 15:01:21
Informace o dokumentaci: KVK430_infDokumentace.doc (49 kB) - 07.01.2013 09:54:18
Vrácení dokumentace: KVK430_vraceni.doc (61 kB) - 15.02.2013 11:11:40
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Křivanec Jan RNDr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
31.07.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 30.08.2013
Text posudku: KVK430_posudek.pdf (1704 kB) - 29.07.2013 13:43:13
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
23.08.2013
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
KVK430_inf1VP.doc (50 kB) - 27.08.2013 11:33:41
Zápis z 1. veřejného projednání: KVK430_zapis1VP.doc (73 kB) - 09.09.2013 09:25:32
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: KVK430_zaveryStan.pdf (92 kB) - 12.09.2013 11:47:10
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: