Záměry na území ČR
Kód záměru: KVK414
Název záměru: Areál odpadového hospodářství města Aš včetně sběrného dvora
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: KVK414_duvodyUkonceni.pdf (264 kB) - 31.01.2012 10:26:36
Zařazení: I/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Karlovarský krajCheb
Příslušný úřad: Krajský úřad Karlovarského kraje
Datum a čas posledních úprav: 31.01.2012 10:27
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Město Aš, Kamenná 52, 352 01 Aš
IČ oznamovatele: 00253901
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.07.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Veselý Pavel Ing.
Text oznámení záměru: KVK414_oznameni.zip (20358 kB) - 22.07.2010 10:03:06
Informace o oznámení: KVK414_infOznam.doc (51 kB) - 22.07.2010 10:02:05
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
23.08.2010
Závěry zjišťovacího řízení: KVK414_zjistovaci.doc (83 kB) - 24.08.2010 13:20:10
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Veselý Pavel Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
07.12.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: KVK414_dokumentace.zip (26934 kB) - 07.12.2010 11:51:04
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: KVK414_infDokumentace.doc (51 kB) - 07.12.2010 11:51:04
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Henyšová Hana Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
26.04.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: KVK414_posudek.pdf (7450 kB) - 26.04.2011 10:34:14
Informace o posudku: KVK414_infPosudek.doc (51 kB) - 26.04.2011 10:34:14
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
10.05.2011
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
KVK414_inf1VP.pdf (273 kB) - 11.05.2011 06:47:47
Zápis z 1. veřejného projednání: KVK414_zapis1VP.zip (20997 kB) - 09.06.2011 13:52:51
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: