Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Veselý Pavel Ing.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
47659/ENV/06; 48952/ENV/11; 72979/ENV/16; MZP/2021/710/5301
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
12806/1491/OPVŽP/94
Platnost do: 31.12.2026
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: DEKONTA, a.s.
Zaměstnavatel - ulice: Lamačova 906
Zaměstnavatel - mesto: Praha 5
Zaměstnavatel - PSČ: 152 00
Zaměstnavatel - telefon: 235 522 252
Bydliště - ulice: Lamačova 906
Bydliště - město: Praha 5
Bydliště - PSČ: 152 00
Bydliště - telefon: 724 040 042
Email: vesely.p.j@volny.cz
Poznámka: doprava, odpadové hospodářství, vodní hospodářství, energetika, další odvětví lehkého průmyslu, dřevařský průmysl
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství: Ano
Vodní hospodářství: Ano
Dobývání nerostů:
Klasická energetika: Ano
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl: Ano
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení: Ano
Další odvětví lehkého průmyslu: Ano
Odpadové hospodářství: Ano
Ostatní: Ano
SEA: