Záměry na území ČR
Kód záměru: OV1215
Název záměru: Odstranění kovové rtuti v areálu Spolana a.s.
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/53
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajMělníkLibišLibiš
Příslušný úřad: MŽP OVSS I
Datum a čas posledních úprav: 10.12.2018 15:30
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: DEKONTA, a.s., Dřetovice 109, 273 42 Stehelčeves
IČ oznamovatele: 25006096
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Veselý Pavel Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
16.07.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 15.08.2018
Text dokumentace: OV1215_dokumentace.zip (11434 kB) - 11.07.2018 13:54:14
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV1215_infDokumentace.pdf (114 kB) - 11.07.2018 15:03:18
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Tylčer Jiří Ing.,CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV1215_posudek.pdf (647 kB) - 10.12.2018 15:29:01
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV1215_zaveryStan.pdf (458 kB) - 10.12.2018 15:30:45
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaKrajský úřad Středočeského kraje
StředočeskýMělníkMěstský úřad Neratovice
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: předložena dokumentace dle § 6 odst. 5 zák. č. 100/2001 Sb. Příslušný úřad nenařídil v souladu s § 17 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. veřejné projednání, protože k dokumentaci EIA neobdržel žádné odůvodněné nesouhlasné vyjádření veřejnosti.