Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Tylčer Jiří Ing.,CSc.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
46566/ENV/06; 78122/ENV/11, 45173/ENV/16
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
16782/4576/OEP/92
Platnost do: 31.12.2021
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: OSVČ
Zaměstnavatel - ulice: Šilheřovická 273/16
Zaměstnavatel - mesto: Ostrava - Petřkovice
Zaměstnavatel - PSČ: 725 29
Zaměstnavatel - telefon: 602 726 063
Bydliště - ulice: Šilheřovická 273/16
Bydliště - město: Ostrava - Petřkovice
Bydliště - PSČ: 725 29
Bydliště - telefon: 602 726 063
Email: tylcer@email.cz
Poznámka: hydrogeologie, sanace horninového prostředí, odpady, skládky, výstavba průmyslových a komerčních objektů
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství: Ano
Dobývání nerostů:
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství: Ano
Ostatní:
SEA: