Záměry na území ČR
Kód záměru: MSK2021
Název záměru: HYUNDAI STEEL - LISOVNA CZ
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/4.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajFrýdek-MístekNošoviceNošovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Datum a čas posledních úprav: 25.08.2017 11:42
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Hyundai Steel Czech s.r.o., Hyundai 333/5, Nošovice
IČ oznamovatele: 27801659
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
23.12.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 12.01.2017
Zpracovatel oznámení: Tylčer Jiří Ing.,CSc.
Text oznámení záměru: MSK2021_oznameni.zip (38906 kB) - 21.12.2016 16:26:37
Informace o oznámení: MSK2021_infOznam.zip (530 kB) - 21.12.2016 16:26:37
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
09.02.2017
Závěry zjišťovacího řízení: MSK2021_zjistovaci.zip (1959 kB) - 09.02.2017 08:38:05
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MSK2021_infZjistovaci.pdf (276 kB) - 09.02.2017 08:38:05
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Tylčer Jiří Ing.,CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
24.02.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 27.03.2017
Text dokumentace: MSK2021_dokumentace.pdf (11519 kB) - 20.02.2017 16:28:45
Text přepracované/doplněné dokumentace: MSK2021_prepracovana.pdf (704 kB) - 06.06.2017 08:14:55
Přílohy k dokumentaci: přílohy dokumentace
MSK2021_prilohaDokumentaceDOC_1.zip (31232 kB) - 20.02.2017 16:28:45
Informace o dokumentaci: MSK2021_infDokumentace.zip (525 kB) - 23.02.2017 15:54:04
Vrácení dokumentace: MSK2021_vraceni.zip (1294 kB) - 21.04.2017 08:56:11
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Štancl Luboš, Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
06.06.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 07.07.2017
Text posudku: MSK2021_posudek.zip (10671 kB) - 06.06.2017 08:17:19
Informace o posudku: MSK2021_infPosudek.zip (526 kB) - 06.06.2017 08:17:19
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
26.06.2017
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MSK2021_inf1VP.zip (749 kB) - 26.06.2017 08:28:53
Zápis z 1. veřejného projednání: MSK2021_zapis1VP.pdf (206 kB) - 19.07.2017 13:32:42
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
25.08.2017
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MSK2021_zaveryStan.zip (3323 kB) - 25.08.2017 11:42:38
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: