Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Štancl Luboš, Ing.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
89011/ENV/14, MZP/2020/710/475
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
39838/ENV/10
Platnost do: 19.05.2025
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: AZ GEO, s.r.o.
Zaměstnavatel - ulice: Chittussiho 1186/14
Zaměstnavatel - mesto: Ostrava
Zaměstnavatel - PSČ: 710 00
Zaměstnavatel - telefon: 596 114 030
Bydliště - ulice: Antošovická 256/54
Bydliště - město: Ostrava
Bydliště - PSČ: 711 00
Bydliště - telefon: 603 874 098
Email: stancl@azgeo.cz
Poznámka:
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství: Ano
Dobývání nerostů: Ano
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů: Ano
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie: Ano
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství:
Ostatní:
SEA: