Záměry na území ČR
Kód záměru: MSK1556
Název záměru: Zabezpečená plocha, p.č. 2/6, 5/1, 650/2 a 645/1 v k.ú. Dolní Suchá
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/6.2;II/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajKarvináHavířovDolní Suchá
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Datum a čas posledních úprav: 10.08.2012 09:03
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: GEMEC-UNION a.s., Jívka 187, odštěpný závod Ostrava
IČ oznamovatele: 25916581
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
09.06.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Paciorková Jarmila Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: MSK1556_oznameni.zip (19908 kB) - 09.06.2011 06:43:00
Informace o oznámení: MSK1556_infOznam.pdf (243 kB) - 09.06.2011 06:43:00
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
15.07.2011
Závěry zjišťovacího řízení: MSK1556_zjistovaci.zip (1085 kB) - 14.07.2011 08:12:52
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Paciorková Jarmila Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
09.11.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: MSK1556_dokumentace.zip (52526 kB) - 09.11.2011 08:14:16
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MSK1556_infDokumentace.pdf (235 kB) - 09.11.2011 08:14:16
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Štancl Luboš, Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
30.04.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 30.05.2012
Text posudku: MSK1556_posudek.pdf (10528 kB) - 30.04.2012 08:03:04
Informace o posudku: MSK1556_infPosudek.pdf (240 kB) - 30.04.2012 08:03:04
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
24.05.2012
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MSK1556_inf1VP.pdf (133 kB) - 24.05.2012 06:36:24
Zápis z 1. veřejného projednání: MSK1556_zapis1VP.doc (86 kB) - 08.06.2012 07:01:09
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
10.08.2012
Stanovisko: Nesouhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen
Text stanoviska: MSK1556_zaveryStan.zip (2128 kB) - 10.08.2012 08:01:28
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: