Záměry na území ČR
Kód záměru: OV9158
Název záměru: Zařízení pro výrobu stavebních hmot - Bohumín
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajKarvináBohumínNový Bohumín
Příslušný úřad: MŽP OVSS IX
Datum a čas posledních úprav: 03.01.2017 08:15
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: GEMEC - UNION a.s., odštěpný závod, Ostrava, Poděbradova 35, 702 00 Ostrava 1
IČ oznamovatele: 25916581
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.11.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 09.12.2015
Zpracovatel oznámení: Štancl Luboš, Ing.
Text oznámení záměru: OV9158_oznameni.7z (23201 kB) - 11.11.2015 10:36:08
Informace o oznámení: OV9158_infOznam.pdf (172 kB) - 11.11.2015 10:36:28
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV9158_zjistovaci.pdf (244 kB) - 11.01.2016 14:43:31
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OV9158_infZjistovaci.pdf (169 kB) - 11.01.2016 14:43:31
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Štancl Luboš, Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
12.04.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 12.05.2016
Text dokumentace: OV9158_dokumentace.zip (41751 kB) - 08.04.2016 15:59:03
Text přepracované/doplněné dokumentace: OV9158_prepracovana.zip (5341 kB) - 11.10.2016 11:43:49
Informace o dokumentaci: OV9158_infDokumentace.pdf (144 kB) - 08.04.2016 15:59:03
Vrácení dokumentace: OV9158_vraceni.zip (2898 kB) - 13.06.2016 15:13:04
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Tylčer Jiří Ing.,CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
12.10.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 11.11.2016
Text posudku: OV9158_posudek.zip (33529 kB) - 11.10.2016 11:48:47
Informace o posudku: OV9158_infPosudek.pdf (212 kB) - 11.10.2016 11:48:47
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
09.11.2016
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OV9158_inf1VP.pdf (157 kB) - 08.11.2016 10:31:47
Zápis z 1. veřejného projednání: OV9158_zapis1VP.zip (132 kB) - 19.12.2016 08:13:39
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV9158_zaveryStan.pdf (366 kB) - 03.01.2017 08:15:44
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: