Záměry na území ČR
Kód záměru: MSK1935
Název záměru: Výroba DASTITU - změna využívání stavby, úprava stávajících prostor bývalé sušárny Oldřichovice u Třince na výrobní halu Dition s.r.o. (2. podání)
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/6.2;II/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajFrýdek-MístekTřinecOldřichovice u Třince
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Datum a čas posledních úprav: 07.06.2016 08:14
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Dition, s.r.o., Heršpická 813/5, Brno
IČ oznamovatele: 01422138
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
13.07.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 02.08.2015
Zpracovatel oznámení: Štancl Luboš, Ing.
Text oznámení záměru: MSK1935_oznameni.zip (39295 kB) - 13.07.2015 08:27:04
Informace o oznámení: MSK1935_infOznam.zip (251 kB) - 13.07.2015 08:27:04
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
09.09.2015
Závěry zjišťovacího řízení: MSK1935_zjistovaci.zip (14447 kB) - 09.09.2015 08:56:04
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MSK1935_infZjistovaci.pdf (719 kB) - 09.09.2015 08:56:04
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
MoravskoslezskýFrýdek-MístekMěstský úřad Třinec
MoravskoslezskýOstrava-městoKrajský úřad Moravskoslezského kraje
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Štancl Luboš, Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
27.10.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 26.11.2015
Text dokumentace: MSK1935_dokumentace.zip (41693 kB) - 26.10.2015 09:09:30
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MSK1935_infDokumentace.zip (250 kB) - 26.10.2015 09:09:30
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Obluk Václav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
16.03.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 15.04.2016
Text posudku: MSK1935_posudek.pdf (489 kB) - 16.03.2016 08:02:35
Informace o posudku: MSK1935_infPosudek.zip (250 kB) - 16.03.2016 08:02:35
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
08.04.2016
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MSK1935_inf1VP.docx (137 kB) - 08.04.2016 07:24:43
Zápis z 1. veřejného projednání: MSK1935_zapis1VP.doc (77 kB) - 03.05.2016 10:07:16
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
07.06.2016
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MSK1935_zaveryStan.zip (6665 kB) - 07.06.2016 08:14:50
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: