Záměry na území ČR
Kód záměru: OV9162
Název záměru: Zařízení na výrobu stavebních hmot na odvalu Dolu Jan Šverma
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajOstrava-městoOstravaMariánské Hory
Příslušný úřad: MŽP OVSS IX
Datum a čas posledních úprav: 19.01.2017 09:47
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: GEMEC - UNION a.s., odštěpný závod, Ostrava, Poděbradova 35, 702 00 Ostrava
IČ oznamovatele: 25916581
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
04.12.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 28.12.2015
Zpracovatel oznámení: Štancl Luboš, Ing.
Text oznámení záměru: OV9162_oznameni.zip (68551 kB) - 01.12.2015 07:24:36
Informace o oznámení: OV9162_infOznam.pdf (174 kB) - 01.12.2015 07:24:36
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.02.2016
Závěry zjišťovacího řízení: OV9162_zjistovaci.zip (2096 kB) - 01.02.2016 14:35:27
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OV9162_infZjistovaci.pdf (158 kB) - 01.02.2016 14:35:27
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Štancl Luboš, Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
15.04.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 15.05.2016
Text dokumentace: OV9162_dokumentace.zip (93153 kB) - 08.04.2016 16:13:13
Text přepracované/doplněné dokumentace: OV9162_prepracovana.zip (18848 kB) - 11.10.2016 14:03:36
Informace o dokumentaci: OV9162_infDokumentace.pdf (145 kB) - 08.04.2016 16:13:13
Vrácení dokumentace: OV9162_vraceni.zip (2371 kB) - 13.06.2016 16:30:04
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Tylčer Jiří Ing.,CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
12.10.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 11.11.2016
Text posudku: OV9162_posudek.zip (19705 kB) - 11.10.2016 14:06:28
Informace o posudku: OV9162_infPosudek.pdf (212 kB) - 11.10.2016 14:06:28
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
26.01.2017
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV9162_zaveryStan.zip (2378 kB) - 19.01.2017 09:47:20
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: