Záměry na území ČR
Kód záměru: MSK2087
Název záměru: Průmyslová zóna Vávrovice, plocha 5+6
Znění novely zákona: č. 326/2017 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/107
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajOpavaOpavaVávrovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Datum a čas posledních úprav: 29.08.2018 13:58
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Statutární město Opava
IČ oznamovatele: 00300535
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
15.12.2017
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Štancl Luboš, Ing.
Text oznámení záměru: MSK2087_oznameni.zip (31300 kB) - 14.12.2017 11:35:44
Informace o oznámení: MSK2087_infOznam.zip (1008 kB) - 14.12.2017 11:35:44
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
26.01.2018
Závěry zjišťovacího řízení: MSK2087_zjistovaci.7z (1236 kB) - 26.01.2018 14:18:00
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MSK2087_infZjistovaci.7z (602 kB) - 26.01.2018 14:18:00
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Štancl Luboš, Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: MSK2087_dokumentace.pdf (1681 kB) - 10.04.2018 15:27:37
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Přílohy k dokumentaci: Přílohová část dokumentace
MSK2087_prilohaDokumentaceDOC_1.7z (29806 kB) - 10.04.2018 15:27:37
Informace o dokumentaci: MSK2087_infDokumentace.7z (573 kB) - 12.04.2018 09:53:50
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Rimmel Vladimír Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MSK2087_posudek.pdf (281 kB) - 29.08.2018 13:56:29
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
29.08.2018
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MSK2087_zaveryStan.7z (1250 kB) - 29.08.2018 13:58:14
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: