Záměry na území ČR
Kód záměru: OV9178
Název záměru: Řepiště – Víceúčelová plocha
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: I/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajFrýdek-MístekŘepištěŘepiště
Příslušný úřad: MŽP OVSS IX
Datum a čas posledních úprav: 18.01.2017 07:22
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: FCC Česká republika, s.r.o., Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8
IČ oznamovatele: 45809712
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
30.09.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 20.10.2016
Zpracovatel oznámení: Štancl Luboš, Ing.
Text oznámení záměru: OV9178_oznameni.zip (29981 kB) - 23.09.2016 15:00:02
Informace o oznámení: OV9178_infOznam.pdf (213 kB) - 23.09.2016 15:00:02
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV9178_zjistovaci.zip (1346 kB) - 13.12.2016 11:29:20
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OV9178_infZjistovaci.zip (544 kB) - 18.01.2017 07:22:09
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: