Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1447
Název záměru: Přeložka silnice II/152 Želešice - obchvat
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/49
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBrno-venkovModřiceModřice
Jihomoravský krajBrno-venkovŽelešiceŽelešice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 16.08.2018 14:09
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o. kraje, oblast Brno, Žerotínovo náměstí 3, 602 00 Brno
IČ oznamovatele: 70932581
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
20.06.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 20.07.2018
Zpracovatel oznámení: Štancl Luboš, Ing.
Text oznámení záměru: JHM1447_oznameni.zip (39636 kB) - 20.06.2018 09:06:25
Informace o oznámení: JHM1447_infOznam.doc (56 kB) - 20.06.2018 09:06:25
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
17.08.2018
Datum nabytí právní moci: 18.09.2018
Závěry zjišťovacího řízení: JHM1447_zjistovaci.doc (209 kB) - 16.08.2018 14:09:06
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: