Záměry na území ČR
Kód záměru: OV8209
Název záměru: Zvýšení konkurenceschopnosti MORAVIA CANS a. s.
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/4.4;§4 odst. 1 písm. a
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Zlínský krajUherské HradištěBojkoviceBojkovice
Příslušný úřad: MŽP OVSS VIII
Datum a čas posledních úprav: 21.07.2017 12:11
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: MORAVIA CANS, a. s., Tovární 532, 687 71 Bojkovice
IČ oznamovatele: 46900616
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
ZlínskýUherské HradištěMěstský úřad Bojkovice
ZlínskýZlínKrajský úřad Zlínského kraje
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Štancl Luboš, Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
30.11.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 30.12.2016
Text dokumentace: OV8209_dokumentace. dle přílohy 4 zákona (51496 kB) - 30.11.2016 06:52:52
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV8209_infDokumentace.pdf (127 kB) - 30.11.2016 06:52:52
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Rimmel Vladimír Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
19.04.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 19.05.2017
Text posudku: OV8209_posudek.zip (1704 kB) - 11.04.2017 10:16:14
Informace o posudku: OV8209_infPosudek.pdf (109 kB) - 11.04.2017 10:16:14
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
11.05.2017
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OV8209_inf1VP.pdf (135 kB) - 10.05.2017 11:48:08
Zápis z 1. veřejného projednání: OV8209_zapis1VP.pdf (659 kB) - 21.07.2017 12:11:30
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
27.07.2017
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV8209_zaveryStan.zip (908 kB) - 21.07.2017 12:10:14
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Posudek záměru byl dne 1. 3. 2017 vrácen k přepracování.