Záměry na území ČR
Kód záměru: HKK1043
Název záměru: I/16 Jičín, zkapacitnění obchvatu
Znění novely zákona: č. 284/2021 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní: Ne
Důvody ukončení záměru: HKK1043_duvodyUkonceni.pdf (117 kB) - 02.03.2022 11:33:56
Zařazení: II/48
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajJičínJičínJičín
Královéhradecký krajJičínJičínMoravčice
Královéhradecký krajJičínJičínPopovice u Jičína
Královéhradecký krajJičínJičínRobousy
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 02.03.2022 11:33
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha
IČ oznamovatele: 65993390
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
17.01.2022
Termín pro zaslání vyjádření: 16.02.2022
Zpracovatel oznámení: Štancl Luboš, Ing.
Text oznámení záměru: HKK1043_oznameni.zip (98461 kB) - 17.01.2022 14:45:06
Informace o oznámení: HKK1043_infOznam.pdf (139 kB) - 17.01.2022 14:45:06
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: