Záměry na území ČR
Kód záměru: MSK2217
Název záměru: Rozšíření areálu Centra pro komplexní nakládání s odpady Holasovice II
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/56
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajOpavaHolasoviceHolasovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Datum a čas posledních úprav: 28.07.2021 15:01
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ELIO Slezsko a. s., Skládka Holasovice II, Holasovice 202, 747 74 Holasovice
IČ oznamovatele: 60913860
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Píša Radek Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
17.02.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 19.03.2021
Text dokumentace: MSK2217_dokumentace.zip (22080 kB) - 15.02.2021 15:46:47
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MSK2217_infDokumentace.zip (454 kB) - 15.02.2021 15:46:47
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Štancl Luboš, Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MSK2217_posudek.zip (4659 kB) - 28.07.2021 14:59:51
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
28.07.2021
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MSK2217_zaveryStan.pdf (524 kB) - 28.07.2021 15:01:05
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: postup dle § 6 odst. 5 - předložení dokumentace místo oznámení