Záměry na území ČR
Kód záměru: OV9131
Název záměru: Výstavba nové rozvodny 400 kV v lokalitě Dětmarovice
Znění novely zákona: č. 167/2012 Sb.
Stav: Prodloužení platnosti stanoviska
Podlimitní:
Zařazení: II/3.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajKarvináDětmaroviceDětmarovice
Moravskoslezský krajKarvináPetrovice u KarvinéZávada nad Olší
Příslušný úřad: MŽP OVSS IX
Datum a čas posledních úprav: 02.03.2021 08:31
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10
IČ oznamovatele: 25702556
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
16.11.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 06.12.2012
Zpracovatel oznámení: Skoumal Vladimír, Dr. Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti: Heřmanský stav - Odra - Poolší
Dotčené EVL: Niva Olše - Věřnovice
Text oznámení záměru: OV9131_oznameni.pdf (2269 kB) - 07.11.2012 14:28:19
Informace o oznámení: OV9131_infOznam.pdf (58 kB) - 07.11.2012 14:30:35
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
14.02.2013
Závěry zjišťovacího řízení: OV9131_zjistovaci.zip (855 kB) - 01.02.2013 16:03:48
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OV9131_infZjistovaci.pdf (56 kB) - 09.04.2013 10:39:11
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Skoumal Vladimír, Dr. Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Volf Ondřej Mgr.
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
16.07.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 15.08.2013
Text dokumentace: OV9131_dokumentace.pdf (6877 kB) - 08.07.2013 13:51:11
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Přílohy k dokumentaci: Kapitola H_přílohy
OV9131_prilohaDokumentaceDOC_1.7z (53952 kB) - 08.07.2013 13:53:56
Informace o dokumentaci: OV9131_infDokumentace.pdf (57 kB) - 08.07.2013 13:55:37
Text vyhodnocení na Naturu 2000: OV9131_vyhodnoceniNaturaDokumentace.pdf (1088 kB) - 08.07.2013 13:59:52
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Štancl Luboš, Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Macháček Milan RNDr.
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
07.11.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 07.12.2013
Text posudku: OV9131_posudek.zip (8530 kB) - 04.11.2013 11:52:12
Informace o posudku: OV9131_infPosudek.pdf (56 kB) - 04.11.2013 11:52:53
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: OV9131_vyhodnoceniNaturaPosudek.pdf (601 kB) - 04.11.2013 11:53:54
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
26.02.2014
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: OV9131_zaveryStan.zip (431 kB) - 13.03.2018 14:01:02
Prodloužení stanoviska: OV9131_prodlouzeniStan.pdf (176 kB) - 02.03.2021 08:31:26
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: