Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Skoumal Vladimír, Dr. Ing.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
40092/ENV/14, MZP/2019/710/10218
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
102570/ENV/09
Platnost do: 28.12.2024
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: ČEPS Invest, a.s.
Zaměstnavatel - ulice: Elektrárenská 774/2
Zaměstnavatel - mesto: Praha 10
Zaměstnavatel - PSČ: 101 52
Zaměstnavatel - telefon: 602 694 164, 581 108 301
Bydliště - ulice: Hrabenov 260
Bydliště - město: Ruda nad Moravou
Bydliště - PSČ: 789 63
Bydliště - telefon:
Email: skoumal@cepsinvest.cz
Poznámka: energetika
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství:
Dobývání nerostů:
Klasická energetika: Ano
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství:
Ostatní:
SEA: Ano