Záměry na území ČR
Kód záměru: ZLK630
Název záměru: Oblouková hala Všemina – sklad chemických látek a směsí
Znění novely zákona: č. 167/2012 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Zlínský krajZlínVšeminaVšemina
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Datum a čas posledních úprav: 16.06.2014 14:52
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: AMIPOL Zlín s.r.o.
IČ oznamovatele: 25559061
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
07.09.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 27.09.2012
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Text oznámení záměru: ZLK630_oznameni.rar (2072 kB) - 07.09.2012 09:13:50
Informace o oznámení: ZLK630_infOznam.pdf (271 kB) - 07.09.2012 09:13:50
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
11.10.2012
Závěry zjišťovacího řízení: ZLK630_zjistovaci.rar (1573 kB) - 15.10.2012 13:36:58
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
ZlínskýZlínMěstský úřad Slušovice
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Štancl Luboš, Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
19.08.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 18.09.2013
Text dokumentace: ZLK630_dokumentace.zip (10373 kB) - 19.08.2013 14:01:08
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: ZLK630_infDokumentace.pdf (235 kB) - 19.08.2013 14:01:08
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Cetl Pavel Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
07.02.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 10.03.2014
Text posudku: ZLK630_posudek.pdf (6578 kB) - 07.02.2014 10:23:11
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
20.02.2014
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
ZLK630_inf1VP.pdf (230 kB) - 20.02.2014 14:32:14
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
17.06.2014
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: ZLK630_zaveryStan.zip (854 kB) - 16.06.2014 14:52:00
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: