Záměry na území ČR
Kód záměru: STC2140
Název záměru: Rozšíření skladovací kapacity taveného kaprolaktamu
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/86
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajMělníkLibišLibiš
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 09.05.2018 14:22
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: SPOLANA a.s., Práce 657, 277 11 Neratovice
IČ oznamovatele: 45147787
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.03.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 21.04.2018
Zpracovatel oznámení: Štancl Luboš, Ing.
Text oznámení záměru: STC2140_oznameni.pdf (4242 kB) - 21.03.2018 09:41:06
Informace o oznámení: STC2140_infOznam.pdf (318 kB) - 22.03.2018 14:45:28
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
09.05.2018
Závěry zjišťovacího řízení: STC2140_zjistovaci.pdf (810 kB) - 09.05.2018 14:22:35
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: