Záměry na území ČR
Kód záměru: MSK2086
Název záměru: COS Suché Lazce – novostavba skladovací haly 3. etapa
Znění novely zákona: č. 326/2017 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/86
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajOpavaOpavaSuché Lazce
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Datum a čas posledních úprav: 20.03.2018 12:27
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: RKL Opava, spol. s.r.o.
IČ oznamovatele: 62304453
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Žídková Pavla Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
27.11.2017
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: MSK2086_dokumentace.pdf (3267 kB) - 27.11.2017 16:31:44
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Přílohy k dokumentaci: hluková s, rozptylová, vyjádření, výkresy
MSK2086_prilohaDokumentaceDOC_1.zip (73144 kB) - 27.11.2017 16:31:44
Informace o dokumentaci: MSK2086_infDokumentace.pdf (548 kB) - 27.11.2017 16:31:44
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Štancl Luboš, Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MSK2086_posudek.pdf (12619 kB) - 20.03.2018 12:27:13
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
24.01.2018
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MSK2086_inf1VP.pdf (567 kB) - 24.01.2018 15:42:13
Zápis z 1. veřejného projednání: MSK2086_zapis1VP.pdf (589 kB) - 02.02.2018 10:26:11
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
20.03.2018
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MSK2086_zaveryStan.pdf (667 kB) - 20.03.2018 12:26:36
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: