Záměry na území ČR
Kód záměru: MSK2025
Název záměru: Skládka uhlí AMO
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/3.9
Umístění:
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Datum a čas posledních úprav: 12.01.2018 10:20
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ArcelorMittal Ostrava a.s., Vratimovská 689, Ostrava
IČ oznamovatele: 45193258
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
05.01.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 25.01.2017
Zpracovatel oznámení: Štancl Luboš, Ing.
Text oznámení záměru: MSK2025_oznameni.zip (13258 kB) - 03.01.2017 13:41:31
Informace o oznámení: MSK2025_infOznam.pdf (172 kB) - 03.01.2017 13:41:31
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
15.02.2017
Závěry zjišťovacího řízení: MSK2025_zjistovaci.zip (3293 kB) - 14.02.2017 14:15:02
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MSK2025_infZjistovaci.docx (124 kB) - 14.02.2017 14:15:02
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
MoravskoslezskýOstrava-městoKrajský úřad Moravskoslezského kraje
MoravskoslezskýOstrava-městoMagistrát města Ostravy
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Štancl Luboš, Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
23.06.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 23.07.2017
Text dokumentace: MSK2025_dokumentace.zip (18056 kB) - 22.06.2017 14:36:51
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MSK2025_infDokumentace.zip (519 kB) - 22.06.2017 14:36:51
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Obal Libor Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
07.11.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 07.12.2017
Text posudku: MSK2025_posudek.pdf (6839 kB) - 03.11.2017 16:04:35
Informace o posudku: MSK2025_infPosudek.zip (455 kB) - 03.11.2017 16:04:35
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
27.11.2017
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MSK2025_inf1VP.pdf (280 kB) - 24.11.2017 11:26:41
Zápis z 1. veřejného projednání: MSK2025_zapis1VP.pdf (203 kB) - 08.12.2017 10:15:34
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
12.01.2018
Stanovisko: Nesouhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MSK2025_zaveryStan.zip (7889 kB) - 12.01.2018 10:20:38
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: úprava názvu při předložení dokumentace záměru