Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP351
Název záměru: Modernizace ocelárny
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Prodloužení platnosti stanoviska
Podlimitní:
Zařazení: I/4.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajOstrava-městoOstravaKunčice nad Ostravicí
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 18.12.2020 16:55
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ArcelorMittal Ostrava a.s., Vratimovská č.p. 689, 707 02 Ostrava Kunčice
IČ oznamovatele: 45193258
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
12.07.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Štancl Luboš, Ing.
Text oznámení záměru: MZP351_oznameni.zip (67094 kB) - 28.06.2011 07:35:17
Informace o oznámení: MZP351_infOznam.pdf (70 kB) - 28.06.2011 07:35:17
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.08.2011
Závěry zjišťovacího řízení: MZP351_zjistovaci.zip (1230 kB) - 17.08.2011 06:44:05
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
02.04.2012
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MZP351_posudek.zip (9531 kB) - 26.03.2012 13:55:45
Informace o posudku: MZP351_infPosudek.pdf (127 kB) - 26.03.2012 13:56:16
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
24.04.2012
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MZP351_inf1VP.pdf (101 kB) - 25.04.2012 12:31:31
Zápis z 1. veřejného projednání: MZP351_zapis1VP.pdf (83 kB) - 21.08.2012 09:31:26
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
23.08.2012
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MZP351_zaveryStan.zip (639 kB) - 18.12.2020 16:55:02
Prodloužení stanoviska: MZP351_prodlouzeniStan.pdf (196 kB) - 20.01.2020 13:35:57
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: