Záměry na území ČR
Kód záměru: OV8196
Název záměru: Zvýšení konkurenceschopnosti
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: I/4.4;II/10.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Zlínský krajUherské HradištěBojkoviceBojkovice
Příslušný úřad: MŽP OVSS VIII
Datum a čas posledních úprav: 05.09.2016 14:13
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: MORAVIA CANS, a. s., Tovární 532, 687 71 Bojkovice
IČ oznamovatele: 46900616
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
21.06.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 11.07.2016
Zpracovatel oznámení: Štancl Luboš, Ing.
Text oznámení záměru: OV8196_oznameni.zip (24122 kB) - 16.06.2016 10:54:42
Informace o oznámení: OV8196_infOznam.pdf (145 kB) - 17.06.2016 15:01:09
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.08.2016
Datum nabytí právní moci: 01.09.2016
Závěry zjišťovacího řízení: OV8196_zjistovaci.zip (2755 kB) - 05.09.2016 14:13:29
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
ZlínskýUherské HradištěMěstský úřad Bojkovice
ZlínskýZlínKrajský úřad Zlínského kraje
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: